diumenge, 6 de setembre de 2009

Pràctica Revolucions Liberals

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat
Nom i Cognoms:

Pràctica tema 3: LIBERALISME I NACIONALISME (1789-1870)

1.Llegeix els textos dels Quaderns de queixes (pàg. 44) i digues que es defineix en cada un. Relaciona’ls amb les causes de la Revolució.

2.Respon les qüestions del document: Representants dels Estats Generals (pàg. 45) i treu-ne conclusions.

3. Enumera les lleis fetes per l’Assemblea Nacional destinades a suprimir l’Antic Règim. Què s’estableix en el decret: L’abolició del feudalisme (pàg. 46)? Quins altres fets d’aquesta Assemblea destacaries?

4.Quins principis bàsics del liberalisme es recullen en la Constitució del 1791? Situa-la en el seu context històric.

5.Fes l’esquema de les tres etapes en que es divideix la Convenció, exposant els principals fets de cadascuna: Convenció girondina, Convenció jacobina i Convenció termidoriana (república burgesa).

6.Compara el següent mapa del Congrés de Viena (pàg. 56) amb el de l’imperi napoleònic, assenyalant-hi els canvis més significatius. A quins estats va beneficiar més la nova reordenació d’Europa? A quins va perjudicar?

7.Fes les activitats de la pàgina 53 referides a l’apartat Què és el liberalisme?.

8.Fes un esquema amb les revolucions liberals de 1820, 1830 i 1848.

9.Fes el mateix amb les revolucions nacionalistes, definint primer aquest concepte, i comentant els dos tipus de teories nacionalistes que aparegueren a Europa a partir del segle XVIII.

10.Compara el text de Mazzini: Mazzini i la Jove Itàlia (pàg. 58) amb el text: El nacionalisme prussià (pàg. 59).