dimecres, 23 d’abril de 2008

Pràctica Democràcia i Totalitarismes

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat
Nom i Cognoms:

Tema 9: DEMOCRÀCIES I TOTALITARISMES (1918-1939)

1.Comenta la situació d’Itàlia en la postguerra mundial (1918-1922).

2.Quins fets es descriuen al document: Les esquadres feixistes (pàg. 183)? Sintetitza els punts bàsics del Programa feixista de la mateixa pàgina.

3.Quines idees i intencions de Mussolini es recullen al seu discurs (L’Estat feixista, pàg. 184)? Com va arribar al poder?

4.En què va consistir la política nacionalista i expansionista de la Itàlia feixista? Quins territoris ocupà? (mapa pàg. 185)

5.Comenta la política econòmica feixista i els seus resultats.

6.Per què la República de Weimar va ser un estat feble? Valora les xifres del quadre: La inflació a Alemanya (1920-1923) i explica els fets que van portar a aquesta situació.

7.Com, quan i per què arribà Hitler al poder? Qui li donava supor? Sintetitza les idees de Goebbels (Text: La presa de poder, pàg. 189)

8.Fes un esquema de l’apartat: La construcció d’un règim totalitari.

9.Comenta els documents de la pàg. 189, exposant les característiques de l’economia alemanya sota el nazisme. Com afectà aquesta a les diferents classes socials?

10.Què vol dir que el nazisme va implantar un total control ideològic i social? Quin era el paper que havien de tenir els joves? I les dones?