dimecres, 9 de setembre de 2009

Pràctica Antic Règim

Historia del món contemporani
1r Batxillerat

Pràctica tema 1: L’EUROPA DE L’ANTIC RÈGIM

1.Explica l’esquema: Una crisi de subsistència, pàg. 7 del teu llibre de text.

2.Observa les dades: La població europea, pàg. 8, i justifica l’afirmació que la demografia de l’Antic Règim es caracteritza per l’estancament de la població, explicant-ne les causes.

3.Compara el funcionament dels gremis, amb el del treball domèstic i el de les manufactures. Quan aparegueren aquestes diferents tipus d’indústries?.

4.En què s’invertiren els grans capitals generats pel comerç colonial? Què vol dir capitalisme comercial?.

5.Com justifica el text: Els tres ordres, pàg. 10, la desigualtat social de l’Antic Règim. Quins subgrups socials pots distingir en cadascun dels tres ordres?. Pots fer-ho en forma d’esquema.

6.Llegeix els textos: Els poders del monarca, pàg. 12, i extreu les idees que caracteritzen els tres fonamentals de l’absolutisme.

7.En que consisteix el parlamentarisme? Quan i per què aparegué? Quin és el seu origen?.

8.Defineix Il·lustració, i digues quin són els seus precedents. Quins aspectes de l’Antic Règim va criticar aquest moviment? Quin varen ser els seus principals pensadors.

9.Llegeix el text: La separació de poders, de Montesquieu (pàg. 15) i respon la pregunta corresponent.

10.Fes el mateix amb el text: El contracte social, de Rousseau (pàg. 20).