dissabte, 27 de desembre de 2008

Pràctica Revolució Russa

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat
Nom i cognoms:

Tema 7: LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I L’URSS (1917-1941)


1.Analitza dels reivindicacions principals dels obrers al tsar segons el document: La revolució russa de 1905. Relaciona aquestes reivindicacions amb la gràfica sobre La societat russa a inicis del segle XX (pàg. 137) i explica els principals fets d’aquesta revolució.

2.Comenta els fets més importants de la revolució de febrer de 1917. Què vol dir que va aparèixer un doble poder?

3.Situa en el context històric i contesta la pregunta del document: Programa de Lenin (pàg. 139, Tesis d’abril). Quan i com es va dur a la pràctica aquest programa?.

4.Explica la revolució d’octubre de 1917. Quin nou govern es va formar? Quines varen ser les primeres grans mesures revolucionàries?

5.Observa el mapa: La guerra civil (1918-1921) (pàg. 141) i descriu els fets principals de la guerra civil russa i els seus protagonistes.

6.En què va consistir la NEP? Quan es va produir? Quins van ser els seus resultats en l’economia soviètica (pàg. 143).

7.Llegeix el text: La Internacional Comunista (pàg. 144) i respon la qüestió corresponent. Quin altre nom va rebre? Quines conseqüències va tenir la seva aparició dins del socialisme internacional?

8. Fes un resum de l’època de Stalin, comentant les característiques de l’economia i de la política d’aquest dirigent. Respon les qüestions dels tres documents de la pàgina 150 del teu llibre de text.

9.Defineix el conceptes de la pàg. 155 (apartat 2)

10.. Fes l’activitat: Situa en el temps (pàg. 155).