dimarts, 30 de desembre de 2008

Pràctica Moviment Obrer

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat

Pràctica tema 4: El moviment obrer

1. Resumeix el contingut dels textos: El luddisme (pàg. 67), i explica què va ser aquest moviment.

2. Explica què va ser el socialisme utòpic i resumeix les teories dels seus principals pensadors.

3. En què consisteix el sindicalisme? Per què va néixer aquest moviment i com va evolucionar? Relaciona-ho amb el contingut del text: En defensa dels sindicats (pàg.68).

4. Llegeix el text: El manifest comunista (pàg. 72) i respon:

a) El concepte de lluita de classes, en què consisteix i en quina part del pensament marxista el situes?
b) Quina anàlisi fa de la seva època?

5. Sintetitza les argumentacions de Proudhon pel que fa la propietat i al poder en el document: El pensament anarquista (pàg. 73).

6. Sintetitza les idees principals de cada un dels textos del document: Marxistes i bakuninistes (pàg. 74). Fes un quadre comparatiu amb les dues doctrines.

7. Analitza els dos textos del document: Socialisme alemany (pàg. 78) i identifica les dues posicions de la socialdemocràcia alemanya, comentant en que es diferenciaven. Qui defensava cadascuna?

8. Quins dos corrents sorgiren dins l’anarquisme? Què els diferenciava? Llegeix el text: L’anarquisme violent (pàg. 79) i respon la qüestió corresponent.

9. Respon la qüestió del text: El debat del colonialisme (pàg. 81).

10. Defineix els conceptes proposats a la pàgina 85 del teu llibre de text.