diumenge, 28 de desembre de 2008

Pràctica Gran Guerra

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat


Tema 6: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)


1.Respon les qüestions del text: L’autoritarisme del Reich (pàg. 115).

2.Resumeix les dues crisis marroquines i les tres balcàniques produïdes abans de l’esclat de la I Guerra Mundial. Per què es diu que els Balcans eren una zona conflictiva?

3.Quines característiques noves fan que aquesta guerra se la consideri “un nou tipus de guerra”?

4.Llegeix el: Els 14 punts del president nord-americà Wilson, de gener de 1918, i respon la qüestió corresponent. (pàg. 125)

5.Fes un esquema amb els diferents tractats de pau que es van signar en acabar la I Guerra Mundial, resumint els principals punts de cadascun.

6.Llegeix el text: El Tractat de Versalles, (pàg. 124) i respon la qüestió les qüestions corresponents.

7.Resumeix els efectes demogràfics i econòmics de la guerra, enumerant els Estats que van tenir més pèrdues humanes (quadre pàg. 126) i analitzant les causes.

8.Observa el mapa: Europa el 1919 (pàg. 127) i respon les preguntes.

9.Fes les activitats de l’apartat: Pregunta clau: La guerra va contribuir a l’emancipació de les dones? (pàg. 128-129)


10.Completa el quadre sobre les fases de la I Guerra Mundial:

Guerra de moviments Guerra de trinxeres Fase final de la guerra
Dates
Característiques
Fets rellevants
Països implicats