dilluns, 25 de febrer de 2008

Pràctica Guerra Freda

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat
Pràctica tema 11 / La Guerra Freda i la política de blocs (1945-1991).
Nom i Cognoms:

1.Observa el mapa: Europa del 1945 al 1947, (pàg. 225) i respon les qüestions corresponents.

2.Llegeix els dos textos (pàg. 224): Discurs de Truman 11 de març de 1947 i Informe soviètic de 1947. Compara les idees de cadascun i emmarca-les en el context de la política de blocs.

3.Llegeix els dos textos (pàg. 226): El Pla Marshall. En què consistí aquest pla? Quan i per què es donà?. Comenta les dues posicions sobre l'ajut econòmic nord-americà que reflecteixen els textos.

4.Explica la divisió d’Alemanya i el blocatge de Berlín, tenint en compte la informació de l’apartat: Per què Berlín es va convertir en el símbol de la Guerra Freda? (pàg. 228 i 229) i els mapes del PDF.

5.Fes les activitats de la pàgina 241 de l'apartat: Analitzar una pintura com a document històric.

6.Què va ser la revolució cubana? Per quina raó s’apropà a l’URSS el nou règim cubà? Explica en què va consistir la crisi del míssils a Cuba i com es va solucionar aquest conflicte (pàg. 233).

7.Quan s’inicià la coexistència pacífica? Quins canvis es produïren en els governs de les dues superpotències? Analitza els arguments soviètics per defensar la distensió internacional, llegint: Viure en pau (pàg. 234).

8.Quins fets varen provocar el retorn a la tensió internacional (guerra freda)?

9.Resumeix les dissidències i les tensions produïdes dins del bloc comunista.

10.Resumeix també la intervenció nord-americana a Llatinoamèrica (pàg. 212). Respon les qüestions del document 21 (pàg. 213).